Misija i vizija

Vizija
Općina Murter-Kornati kao jedinica lokalne samouprave želi biti učinkovita i transparentna uprava koja će pružanjem kvalitetnih i svima dostupnih javnih usluga uživati povjerenje zainteresiranih strana odnosno stanovnika, gospodarskih i subjekata u društvenim djelatnostima, poslovnih partnera te turista posjetitelja općine.
Usmjeravat će sve svoje resurse i znanja koje ima na raspolaganju u cilju očuvanja i njegovanja izvornih vrijednosti, a na način da pravilno i stručno planira aktivnosti i zahvate u prostoru te tako postane jedna od vodećih jedinica lokalne samouprave po načinu upravljanja javnim dobrima, komunalnim gospodarstvom, prostornim planiranjem i socijalnom skrbi.
Općina Murter-Kornati kao turistička destinacija smatra turizam jednim od važnijih sektora svog razvoja pa temeljem toga važan dio djelovanja općine biti će usmjeren na razvoj turističke destinacije visokog društvenog standarda u okvirima uravnoteženog održivog razvoja, prepoznatljiva po očuvanoj kulturnoj i povijesnoj baštini i kvalitetnim smještajnim kapacitetima.
Sve ovo zajedno sa razvijenom komunalnom, prometnom i energetskom infrastrukturom, jednako kao i visokom razinom zdravstvene, obrazovne, kulturne te rekreativne infrastrukture učinit će Općinu Murter-Kornati još sigurnijim i poželjnijim mjestom za život i rad.

Misija
Misija općinske uprave Općine Murter-Kornati je efikasno, pravodobno i kvalitetno izvršavanje funkcija i zadataka sukladno odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i ostale zakonske regulative.
Općinska uprava Općine Murter-Kornati kontinuirano putem svojih aktivnosti i usluga unapređuje kvalitetu života i rada u Općini Murter-Kornati, svim svojim građanima putem pružanja usluge, omogućavanjem participacije u odlučivanju, odgovornim upravljanjem javnim dobrom, protokom informacija te nadasve ljubaznim, efikasnim i transparentnim radom administracije, kako bi Murter kao mjesto življenja bio poželjna i sigurna općina u kojoj je ugodno živjeti i raditi. Općinska uprava Općine Murter-Kornati nastojat će uvijek biti u službi svih svojih građana.

Ciljevi
Strateški ciljevi Općine Murter-Kornati su:
- povećanje gospodarskih aktivnosti kroz razvoj turizma i uslužnih djelatnosti,
- izgradnja komunalne infrastrukture,
- izgradnja infrastrukture za razvoj novih oblika turističke ponude uz prioritet zaštite okoliša,
- osiguravanje prostorno-planskih pretpostavki za daljnji razvoj općine,
- dugoročna stabilnost prihoda općine Murter-Kornati,
- povećanje naplate prihoda koji pripadaju općini,
- povećanje standarda stanovnika i kvalitete života,
- povećanje zaposlenosti stanovništva,
- očuvanje prirodne, kulturne i tradicijske baštine,
- oblikovati prepoznatljiv identitet mjesta,
- povećanje korištenja obnovljivih izvora energije,
- razvoj poljoprivrede proizvodnjom hrane i proizvoda prema načelu ekološke proizvodnje,
- povećanje socijalne sigurnosti mještana,
- povećanje standarda zdravstvenih usluga,
- razvoj kulture i športa,
- briga o djeci predškolskog uzrasta,
- briga o osobama starije životne dobi.

Dokument o viziji, misiji i ciljevima Općine Murter - Kornati u cijelosti možete pogledati ovdje...

where the logo of the 1000 Miglia race circled the date window. The dial is circled with a fixed 60-minute bezel Chopard chose to use a classical aluminum insert here instead of a ceramic insert like many of its competitors. orologi replica replicaswatches Then comes the dial. Again, because after their first model Girard-Perregaux continued to create and produce quartz movements. wigs They developed them to such a degree that some of them had several complications including unusual ones like an indicator for the current sign of the zodiac. Also the finish on the later movements was exceptionally high.