Natječaji

Aktivni natječaji:

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Murter-Kornati, na radno mjesto-PROMETNI REDAR

Rješenje o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja

Opis poslova i podaci o plaći

Obavijest kandidatima

Neaktivni natječaji:

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel, na radno mjesto-komunalni redar /ica

- RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja

Opis poslova i podaci o plaćanju

- Obavijest kandidatima

Javni natječaj za prijem u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Murter-Kornati, na radnom mjestu Viši referent za računovodstvo i unutarnju kontrolu

- Rješenje o imenovanju povjerenstva

- Opis poslova

- Obavijest kandidatima

Natječaj na radnom mjestu Viši stručni suradnik-program Zaželi

- Opis poslova

-Rješenje o imenovanju Povjerenstva za dokazane oglase

-Obavijest kandidatima

Natječaj na radnom mjestu Viši referent za financije i javne prihode

-Opis poslova

-Rješenje o imenovanju Povjerenstva za dokazanu konkurenciju

-Obavijest kandidata

-Natječaj - Viši referent za računovodstvo i unutarnju kontrolu

              - Opis poslova

              - Rješenje o imenovanju povjerenstva

              - Obavijest kandidata

-Natječaj-Viši referent za računovodstvo i unutarnju kontrolu

-Opis poslova

-Rješenje o imenovanju povjerenstva

-Obavijest kandidata

 

-Natječaj za izbor direktora Turističkog ureda Turističke zajednice Općine Murter-Kornati

                 -Obavijest kandidata

-Natječaj-Viši referent / ica za komunalne poslove

                -Opis poslova 

                - Rješenje o imenovanju povjerenstva

                -Obavijest kandidata

- Natječaj-Voditelj pododsjeka za proračun

               -Opis poslova

               -Obavijest kandidata

-Natječaj-Referent / ica komunalnog redarstva

               -Opis poslova-komunalni redar

               -Rješenje o imenovanju povjerenstva

               -Obavijest kandidata

-Natječaj-Referent / ica komunalnog redarstva

              -Opis poslova-komunalni redar

              - Rješenje o imenovanju povjerenstva

 -Natječaj-Referent / ica prometnog redarstva

             -Opis poslova-prometni redar

             -Rješenje o imenovanju povjerenstva

             -Obavijest kandidata

- Natječaj-Viši referent / ica za upravljanje i opće poslove

              - Opis poslova viših referenci za upravne i opće poslove

              - Rješenje o imenovanju povjerenstva

             - Obavijest kandidata

- Natječaj-Referent / ica za prometno redarstvo

               - Opis poslova-prometni redar

               - Rješenje o imenovanju povjerenstva

               - Obavijest kandidatima

              - ODLUKU o poništenju natječaja za prijavu u službu prometnog redara / ice

- Javni natječaj za prijavu u službu u Jedinstvenom upravnom odjelu na radnom mjestu Voditelj Odsjeka za opće i pravne poslove, komunalne djelatnosti i prostorno uređenje

                - Opis poslova

                - Obavijest kandidatima

               -  Rješenje o imenovanju povjerenstva

- Natječaj - Referent / ica za komunalno redarstvo

- Natječaj - Viši referent za računovodstvo i unutarnju kontrolu

- Javni natječaj za imenovanje pročelnika / pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Murter-Kornati

- Obavijest o prijemu u službu

- OBAVIJEST KANDIDATIMA

- Opis poslova radnog mjesta, podaci o plaćima, način ispitivanja kandidata i područja te pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za testiranje 

JAVNI NATJEČAJ za prikupljanje ponuda fizičkih osoba za subvencioniranje projekata "Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima na području Kornata"

                              - PRIJAVNI OBRAZAC

                              - PRAVILNIK

- OBAVIJEST kandidati koji su se prijavili na natječaj za pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela

- Rješenje o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja

- Opis poslova radnog mjesta, podaci o plaćama, način ispitivanja, pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za testiranje - pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela

- JAVNI POZIV za ispitivanje interesa za prijavu programa "Povezivanje energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama"

                              - PRIJAVNI OBRAZAC

                              - PRAVILNIK

- PONOVLJENI JAVNI NATJEČAJ za prikupljanje ponuda fizičkih osoba za subvencioniranje projekata "Potikanje korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima na području Kornata"

                              - PRIJAVNI OBRAZAC

                              - PRAVILNIK

- NATJEČAJ za dodjelu stipendija Općine Murter-Kornati

- ZAPISNIK o otvaranju, pregledu i ocjenjivanju ponuda pristiglih na Natječaj za prikupljanje ponuda fizičkih osoba za subvencioniranje projekata "Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima na području Kornata"

- ZAKLJUČAK o utvrđivanju konačnih bodovnih liste i odabiru korisnika subvencija podnositelja prijave na Javni natječaj za prikupljanje ponude fizičkih osoba za subvencioniranje projekata "Potikanje korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvu na području Kornata"

- ZAPISNIK o konačnoj bodovnoj listi podnositelja prijave cijena na Natječaju "Potikanje korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima na području Kornata"

where the logo of the 1000 Miglia race circled the date window. The dial is circled with a fixed 60-minute bezel Chopard chose to use a classical aluminum insert here instead of a ceramic insert like many of its competitors. orologi replica replicaswatches Then comes the dial. Again, because after their first model Girard-Perregaux continued to create and produce quartz movements. wigs They developed them to such a degree that some of them had several complications including unusual ones like an indicator for the current sign of the zodiac. Also the finish on the later movements was exceptionally high.