Općina Murter – Kornati
Početna  /  Dokumenti  /  Natječaji i javni pozivi  /  Javni poziv za uvid u Geodetski elaborat evidentiranja izvedenog stanja komunalne infrastrukture nerazvrstana cesta – ulica Vlake u Murteru

Javni poziv za uvid u Geodetski elaborat evidentiranja izvedenog stanja komunalne infrastrukture nerazvrstana cesta – ulica Vlake u Murteru

  23.05.2024   •   Aktivno

Na temelju članka 132. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/2018, 110/2018 i 32/20), te članka 67., 74. i 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima (“Narodne novine” broj 59/18) objavljuje se

JAVNI POZIV
Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem je izvedena komunalna infrastruktura nerazvrstana cesta – ulica Vlake u naselju MURTER u k.o. MURTER BETINA, o započinjanju postupka evidentiranja predmetne komunalne infrastrukture u katastarski operat i zemljišnu knjigu.

Evidentiranje će se izvršiti sukladno članku 132. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/2018, 110/2018 i 32/20), temeljem kojeg se komunalna infrastruktura evidentira u katastru i upisuju u zemljišnu knjigu kao – javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu odnosno suvlasništvu jedinice lokalne samouprave Općina Murter-Kornati.

Geodetski elaborat izvedenog stanja komunalne infrastrukture izradit će tvrtka ADRI.KON. d.o.o. Ured za obavljanje geodetske djelatnosti, Petra Grubišića 5a, Šibenik.

Obilježavanje granica zemljišta na kojem je izgrađena predmetna komunalna infrastruktura započelo je 2024. godine, uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije koji se brine da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.

Nositelji stvarnih prava mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja kao i zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja, dana 3. lipnja 2024. god. u 10,00 h u prostorijama Općine Murter – Kornati, soba broj 2, na adresi: Butina 2, 22243 Murter.

NAČELNIK
Toni Turčinov, mag. ing. agr.

Copyright © 2024   •   Općina Murter – Kornati   •   Sva Prava Pridržana