Opće informacije

Općina Murter-Kornati nalazi se na otoku Murteru i općenito obuhvaća sjeverozapadnu stranu otoka sa istoimenim naseljem, te 10-ak nautičkih milja udaljeno Kornatsko otočje. Stanovništvo naselja Murter broji oko 2040 stanovnika dok na Kornatskom otočju živi 27 stanovnika.
Općina je osnovana polovinom 2000. god. i od tada djeluje samostalno kao jedinica lokalne samouprave. Pravna je osoba sa sjedištem na adresi: Butina 2, 22243 Murter, OIB: 95623894063, MB: 02669722, broj računa: HR 6324020061861700009 (Erste bank)


U svom samoupravnom djelokrugu Općina Murter-Kornati obavlja poslove od lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima, i to osobito poslove koji se odnose na:
• uređenje naselja i stanovanja,
• prostorno i urbanističko planiranje. . . ,
• komunalne djelatnosti,
• brigu o djeci,
• socijalna skrb,
• primarnu zdravstvenu zaštitu,
• odgoj i osnovno obrazovanje,
• kulturu, tjelesnu kulturu i šport,
• zaštitu potrošača,
• zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,
• protupožarnu i civilnu zaštitu.
Općina Murter-Kornati u vlasništvu ima komunalno poduzeće "Murtela doo" koje obavlja sve vrste komunalnih poslova na području Općine: odvoženje otpada, čišćenje ulica, uređivanje javnih i zelenih površina, uređivanje naselja za blagdane i sl. i komunalno društvo „Zeleni otok" za sustav odvodnje otpadnih voda.
Općina je i osnivač i vlasnik ustanove „Narodna knjižnica i čitaonica Murter" te suvlasnik i suosnivač Otočnog radija Kornati.
Dan Općine Murter-Kornati je 29. rujna i na taj se dan održava svečana sjednica Općinskog vijeća.