Opće informacije

Općina Murter-Kornati nalazi se na otoku Murteru i općenito obuhvaća sjeverozapadnu stranu otoka sa istoimenim naseljem, te 10-ak nautičkih milja udaljeno Kornatsko otočje. Stanovništvo naselja Murter broji oko 2040 stanovnika dok na Kornatskom otočju živi 27 stanovnika.
Općina je osnovana polovinom 2000. god. i od tada djeluje samostalno kao jedinica lokalne samouprave. Pravna je osoba sa sjedištem na adresi: Butina 2, 22243 Murter, OIB: 95623894063, MB: 02669722, broj računa: HR 6324020061861700009 (Erste bank)


U svom samoupravnom djelokrugu Općina Murter-Kornati obavlja poslove od lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima, i to osobito poslove koji se odnose na:
• uređenje naselja i stanovanja,
• prostorno i urbanističko planiranje. . . ,
• komunalne djelatnosti,
• brigu o djeci,
• socijalna skrb,
• primarnu zdravstvenu zaštitu,
• odgoj i osnovno obrazovanje,
• kulturu, tjelesnu kulturu i šport,
• zaštitu potrošača,
• zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,
• protupožarnu i civilnu zaštitu.
Općina Murter-Kornati u vlasništvu ima komunalno poduzeće "Murtela doo" koje obavlja sve vrste komunalnih poslova na području Općine: odvoženje otpada, čišćenje ulica, uređivanje javnih i zelenih površina, uređivanje naselja za blagdane i sl. i komunalno društvo „Zeleni otok" za sustav odvodnje otpadnih voda.
Općina je i osnivač i vlasnik ustanove „Narodna knjižnica i čitaonica Murter" te suvlasnik i suosnivač Otočnog radija Kornati.
Dan Općine Murter-Kornati je 29. rujna i na taj se dan održava svečana sjednica Općinskog vijeća.

where the logo of the 1000 Miglia race circled the date window. The dial is circled with a fixed 60-minute bezel Chopard chose to use a classical aluminum insert here instead of a ceramic insert like many of its competitors. orologi replica replicaswatches Then comes the dial. Again, because after their first model Girard-Perregaux continued to create and produce quartz movements. wigs They developed them to such a degree that some of them had several complications including unusual ones like an indicator for the current sign of the zodiac. Also the finish on the later movements was exceptionally high.