Općina Murter – Kornati
Početna  /  Odluka o porezima Općine Murter-Kornati

Odluka o porezima Općine Murter-Kornati

  08.11.2023.   -   08.12.2023.

Ovom Odlukom propisuju se vrste poreza koji pripadaju Općini Murter-Kornati, visina stope poreza na potrošnju, visina poreza na kuće za odmor, predmet oporezivanja porezom na korištenje javnih površina, kao i visina, način i uvjeti plaćanja poreza na korištenje javnih površina te nadležno porezno tijelo za utvrđivanje, evidentiranje, nadzor, naplatu i ovrhu radi naplate navedenih poreza.

ROK ZA PODNOŠENJE KOMENTARA: 08.12.2023.

 

Copyright © 2024   •   Općina Murter – Kornati   •   Sva Prava Pridržana