Općina Murter – Kornati
Početna  /  Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Murter – Kornati za razdoblje 2024.-2028.

Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Murter – Kornati za razdoblje 2024.-2028.

  29. rujna 2023.   -   29. listopada 2023.

Sukladno članku 39. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (Narodne novine, broj 83/23) izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave dužno je izraditi Prijedlog plana upravljanja pomorskim dobrom za iduće razdoblje od pet godina, koji sadrži planirane aktivnosti na pomorskom dobru i prioritete njihove realizacije, izvore sredstava za njihovu realizaciju, plan održavanja, dohranjivanja plaža i gradnje na pomorskom dobru, plan davanja dozvola na pomorskom dobru i plan nadzora ovlaštenika dozvola na pomorskom dobru, te provesti javno savjetovanje u skladu s propisom kojim se uređuje pravo na pristup informacijama u trajanju od najmanje 30 dana. Na Plan upravljanja pomorskim dobrom prethodnu suglasnost mora dati javnopravno tijelo nadležno za prostorno planiranje i gradnju. Plan mora sadržavati sredstva za uklanjanje nezakonito izgrađenih građevina i zahvata u prostoru koji se prema propisima kojima se uređuje građenje ne smatraju građenjem. Po provedbi javno savjetovanja Plan donosi predstavničko tijelo.

CILJEVI PROVOĐENJA SAVJETOVANJA

Cilj provođenja savjetovanja sa javnošću je upoznavanje javnosti s predloženim Planom upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Murter – Kornati za razdoblje 2024.-2028. te dobivanje mišljenja, primjedbi i prijedloga.

ROK ZA PODNOŠENJE MIŠLJENJA, PRIMJEDBI I PRIJEDLOGA

29. rujna 2023. – 29. listopada 2023. godine

ADRESA I NAČIN PODNOŠENJA MIŠLJENJA, PRIMJEDBI I PRIJEDLOGA

Pisane primjedbe na prijedlog Odluke dostavljaju se na zadanom obrascu (u prilogu) i to elektroničkom poštom na e-mail: info@murter.hr Sukladno odredbama članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13, 85/15, 69/22) nakon provedenog savjetovanja sa javnošću, nositelj izrade akta dužan je o prihvaćenim/neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima obavijestiti javnost putem svoje web stranice na kojoj će objaviti Izvješće o provedenom savjetovanju sa javnošću.

Copyright © 2024   •   Općina Murter – Kornati   •   Sva Prava Pridržana