Službeni glasnik Općine Murter-Kornati

2021.

Službeni glasnik Općine Murter-Kornati | Godište 5. | Broj 1. | 2021/02/09.

Službeni glasnik Općine Murter-Kornati | Godište 5. | Broj 2. | 2021/03/12.

Službeni glasnik Općine Murter-Kornati | Godište 5. | Broj 3. | 2021/03/31.

Službeni glasnik Općine Murter-Kornati | Godište 5. | Broj 4. | 2021/06/23.

2020.

REGISTAR SLUŽBENOG GLASNIKA OPĆINE MURTER-KORNATI ZA 2020. god.

Službeni glasnik Općine Murter-Kornati | Godište 4. | Broj 1. | 2020/01/29.

Službeni glasnik Općine Murter-Kornati | Godište 4. | Broj 2. | 2020/03/13.

Službeni glasnik Općine Murter-Kornati | Godište 4. | Broj 3. | 2020/05/29.

Službeni glasnik Općine Murter-Kornati | Godište 4. | Broj 4. | 2020/06/25.

Službeni glasnik Općine Murter-Kornati | Godište 4. | Broj 5. | 2020/09/18.

Službeni glasnik Općine Murter-Kornati | Godište 4. | Broj 6. | 2020/09/24.

Službeni glasnik Općine Murter-Kornati | Godište 4. | Broj 7. | 2020/11/17.

 Službeni glasnik Općine Murter-Kornati | Godište 4. | Broj 8. | 2020/12/24.

2019.

REGISTAR SLUŽBENOG GLASNIKA OPĆINE MURTER-KORNATI 2019. god.

Službeni glasnik Općine Murter-Kornati | Godište 3. | Broj 1. | 31.01.2019.

Službeni glasnik Općine Murter-Kornati | Godište 3. | Broj 2. | 2019/3/8.

Službeni glasnik Općine Murter-Kornati | Godište 3. | Broj 3. | 2019/04/30.

Službeni glasnik Općine Murter-Kornati | Godište 3. | Broj 4. | 2019/4/7.

Službeni glasnik Općine Murter-Kornati | Godište 3. | Broj 5. | 10.10.2019.

Službeni glasnik Općine Murter-Kornati | Godište 3. | Broj 6. | 2019/11/20.

Službeni glasnik Općine Murter-Kornati | Godište 3. | Broj 7. | 2019/12/20.

2018. godine

REGISTAR SLUŽBENOG GLASNIKA OPĆINE MURTER-KORNATI 2018. god.

Službeni glasnik Općine Murter-Kornati | Godište 2. | Broj 1. | 2018/01/16.

Službeni glasnik Općine Murter-Kornati | Godište 2. | Broj 2. | 2018/1/3.

Službeni glasnik Općine Murter-Kornati | Godište 2. | Broj 3. | 2018/04/13.

Službeni glasnik Općine Murter-Kornati | Godište 2. | Broj 4. | 26.06.2018.

Službeni glasnik Općine Murter-Kornati | Godište 2. | Broj 5. | 23.07.2018.

Službeni glasnik Općine Murter-Kornati | Godište 2. | Broj 6. | 15.10.2018.

Službeni glasnik Općine Murter-Kornati | Godište 2. | Broj 7. | 03.12.2018.

Službeni glasnik Općine Murter-Kornati | Godište 2. | Broj 8. | 31.12.2018.

2017. godine

REGISTAR SLUŽBENOG GLASNIKA OPĆINE MURTER-KORNATI 2017.

Službeni glasnik Općine Murter-Kornati | Godište 1. | Broj 1. | 25.04.2017.

Službeni glasnik Općine Murter-Kornati | Godište 1. | Broj 2. | 26.06.2017.

Službeni glasnik Općine Murter-Kornati | Godište 1. | Broj 3. | 2017/8/8.

Službeni glasnik Općine Murter-Kornati | Godište 1. | Broj 4. | 12.10.2017.

Službeni glasnik Općine Murter-Kornati | Godište 1. | Broj 5. | 13.11.2017.

Službeni glasnik Općine Murter-Kornati | Godište 1. | Broj 6. | 15.12.2017.

Službeni glasnik Općine Murter-Kornati | Godište 1. | Broj 7. | 23.12.2017.