Službeni glasnik Općine Murter-Kornati

2022. godina

Službeni glasnik Općine Murter-Kornati | Godište 6. | Broj 1. | 2022/01/17.

Službeni glasnik Općine Murter-Kornati | Godište 6. | Broj 2. | 31.01.2022.

Službeni glasnik Općine Murter-Kornati | Godište 6. | Broj 3. | 14.04.2022.

Službeni glasnik Općine Murter-Kornati | Godište 6. | Broj 4. | 09.06.2022.

2021. godine.

Službeni glasnik Općine Murter-Kornati | Godište 5. | Broj 1. | 2021/02/09.

Službeni glasnik Općine Murter-Kornati | Godište 5. | Broj 2. | 2021/03/12.

Službeni glasnik Općine Murter-Kornati | Godište 5. | Broj 3. | 31.03.2021.

Službeni glasnik Općine Murter-Kornati | Godište 5. | Broj 4. | 23.06.2021.

Službeni glasnik Općine Murter-Kornati | Godište 5. | Broj 5. | 2021/07/07.

Službeni glasnik Općine Murter-Kornati | Godište 5. | Broj 6. | 2021/08/05.

Službeni glasnik Općine Murter-Kornati | Godište 5. | Broj 7. | 2021/09/15.

Službeni glasnik Općine Murter-Kornati | Godište 5. | Broj 8. | 24.9.2021.

Službeni glasnik Općine Murter-Kornati | Godište 5. | Broj 9. | 01.12.2021.

Službeni glasnik Općine Murter-Kornati | Godište 5. | Broj 10. | 24.12.2021

REGISTAR SLUŽBENOG GLASNIKA ZA 2021. GOD.

2020. godine.

REGISTAR SLUŽBENOG GLASNIKA OPĆINE MURTER-KORNATI ZA 2020. god.

Službeni glasnik Općine Murter-Kornati | Godište 4. | Broj 1. | 29.01.2020.

Službeni glasnik Općine Murter-Kornati | Godište 4. | Broj 2. | 2020/03/13.

Službeni glasnik Općine Murter-Kornati | Godište 4. | Broj 3. | 29.05.2020.

Službeni glasnik Općine Murter-Kornati | Godište 4. | Broj 4. | 25.06.2020.

Službeni glasnik Općine Murter-Kornati | Godište 4. | Broj 5. | 2020./09/18.

Službeni glasnik Općine Murter-Kornati | Godište 4. | Broj 6. | 24.09.2020.

Službeni glasnik Općine Murter-Kornati | Godište 4. | Broj 7. | 2020/11/17.

 Službeni glasnik Općine Murter-Kornati | Godište 4. | Broj 8. | 24.12.2020.

2019.

REGISTAR SLUŽBENOG GLASNIKA OPĆINE MURTER-KORNATI 2019. god.

Službeni glasnik Općine Murter-Kornati | Godište 3. | Broj 1. | 31.01.2019.

Službeni glasnik Općine Murter-Kornati | Godište 3. | Broj 2. | 8. 3. 2019.

Službeni glasnik Općine Murter-Kornati | Godište 3. | Broj 3. | 30.04.2019.

Službeni glasnik Općine Murter-Kornati | Godište 3. | Broj 4. | 7. 4. 2019.

Službeni glasnik Općine Murter-Kornati | Godište 3. | Broj 5. | 10.10.2019.

Službeni glasnik Općine Murter-Kornati | Godište 3. | Broj 6. | 20.11.2019.

Službeni glasnik Općine Murter-Kornati | Godište 3. | Broj 7. | 20.12.2019.

2018. godine

REGISTAR SLUŽBENOG GLASNIKA OPĆINE MURTER-KORNATI 2018. god.

Službeni glasnik Općine Murter-Kornati | Godište 2. | Broj 1. | 16.1.2018.

Službeni glasnik Općine Murter-Kornati | Godište 2. | Broj 2. | 2018/1/3.

Službeni glasnik Općine Murter-Kornati | Godište 2. | Broj 3. | 2018/04/13.

Službeni glasnik Općine Murter-Kornati | Godište 2. | Broj 4. | 26.06.2018.

Službeni glasnik Općine Murter-Kornati | Godište 2. | Broj 5. | 23.07.2018.

Službeni glasnik Općine Murter-Kornati | Godište 2. | Broj 6. | 15.10.2018.

Službeni glasnik Općine Murter-Kornati | Godište 2. | Broj 7. | 03.12.2018.

Službeni glasnik Općine Murter-Kornati | Godište 2. | Broj 8. | 31.12.2018.

2017. godine

REGISTAR SLUŽBENOG GLASNIKA OPĆINE MURTER-KORNATI 2017.

Službeni glasnik Općine Murter-Kornati | Godište 1. | Broj 1. | 25.04.2017.

Službeni glasnik Općine Murter-Kornati | Godište 1. | Broj 2. | 26.06.2017.

Službeni glasnik Općine Murter-Kornati | Godište 1. | Broj 3. | 8. 2017.

Službeni glasnik Općine Murter-Kornati | Godište 1. | Broj 4. | 12.10.2017.

Službeni glasnik Općine Murter-Kornati | Godište 1. | Broj 5. | 13.11.2017.

Službeni glasnik Općine Murter-Kornati | Godište 1. | Broj 6. | 15.12.2017.

Službeni glasnik Općine Murter-Kornati | Godište 1. | Broj 7. | 23.12.2017.