Načelnik

OPĆINSKI NAČELNIK

Izvršne poslove u Općini obavlja općinski načelnik.
Općinski načelnik bira se na neposrednim izborima sukladno posebnom zakonu svake četvrte godine.
Općinski načelnik zastupa Općinu i obavlja poslove utvrđenim statutom Općine, u skladu sa zakonom.
Općinski načelnik:
1. priprema prijedloge općih akata,
2. izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata predstavničkih tijela,
3. usmjerava djelovanje upravnih tijela jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave u obavljanju poslova iz njihovog samoupravnog djelovanja te nadzire njihov rad,
4. upravlja nekretninama i pokretninama u vlasništvu lokalnih jedinica, odnosno područne (regionalne) samouprave kao i njezinim prihodima i rashodima, u skladu sa zakonom i statutom,
5. odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretačkim jedinicama lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave i drugom ponudom imovine u skladu sa ovim Zakonom, statutom jedinice i posebnim propisima,
6. imenuje i razrješuje predstavničke jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave u tijelima javnih ustanova, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba iz članka 35. stavka 1. točke 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, osim ako posebnim zakonom nije drugačije određeno,
7. obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i statutom.

 

Općinski načelnik: 

Toni Turčinov, mag. ing. agr. 

tel. +385 (0) 22 435 599

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite." target="_blank">Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Administrativna tajnica:

Mare Kovačev

tel. +385 (0) 22 435 599

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.">Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.