Mjesni odbor Kornati

 Predsjednik:

  • Marino Ježina

 

 Članovi:

  • Turčinov Ante
  • Božikov Damir
  • Skračić Drago

 

Jedinstveni upravni odjel

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE

Telefon:  + 385 22 435 599

E-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.">stozercz @ murter .hr

Pročelnica jedinstvenog upravnog odjela
Melanija Turčinov Rameša, dipl.iur.
Tel: + 385 (0) 22 435 801
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.">Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Rad sa strankama: utorak i četvrtak od 10: 00-13: 00 sati

Pomoćnica pročelnice
Mirjana Jakovljević
Tel: + 385 22 435 801
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.">Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 

Viši referent za razvoj i podršku EU
Luka Ježina, mag.oec.
Tel: + 385 (0) 22 434 777
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 

Stručni suradnik za komunalne i opće poslove
Vesna Juran, bacc.admin.publ.
Tel: + 385 (0) 22 435 800
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Viši referent za računovodstvo i unutarnju kontrolu
Josipa Skračić
Tel: + 385 (0) 22 435 797
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.">Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Viši referent za računovodstvo i unutarnju kontrolu
Mate Lovrić
Tel: + 385 (0) 22 435 797
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.">Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.">

Viši referent za javne prihode i financije
Katarina Burazer Katić
Tel: + 385 (0) 22 435 797
e-mail:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Viši referent za komunalne poslove

Daniela Bašić
Tel: +385 (0) 22 435 798
Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
Referent za komunalno redarstvo:
Nikolina Skračić
Tel: +385 (0) 22 435 799
Mob: +385 91 321 0098
 
Referent za prometno redarstvo:
Marko Kalik
Tel: +385 (0) 22 435 799
Mob: +385 91 321 0095
Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Načelnik

OPĆINSKI NAČELNIK

Izvršne poslove u Općini obavlja općinski načelnik.
Općinski načelnik bira se na neposrednim izborima sukladno posebnom zakonu svake četvrte godine.
Općinski načelnik zastupa Općinu i obavlja poslove utvrđenim statutom Općine, u skladu sa zakonom.
Općinski načelnik:
1. priprema prijedloge općih akata,
2. izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata predstavničkih tijela,
3. usmjerava djelovanje upravnih tijela jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave u obavljanju poslova iz njihovog samoupravnog djelovanja te nadzire njihov rad,
4. upravlja nekretninama i pokretninama u vlasništvu lokalnih jedinica, odnosno područne (regionalne) samouprave kao i njezinim prihodima i rashodima, u skladu sa zakonom i statutom,
5. odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretačkim jedinicama lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave i drugom ponudom imovine u skladu sa ovim Zakonom, statutom jedinice i posebnim propisima,
6. imenuje i razrješuje predstavničke jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave u tijelima javnih ustanova, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba iz članka 35. stavka 1. točke 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, osim ako posebnim zakonom nije drugačije određeno,
7. obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i statutom.

 

Općinski načelnik: 

Toni Turčinov, mag. ing. agr. 

tel. +385 (0) 22 435 599

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite." target="_blank">Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Administrativna tajnica:

Mare Kovačev

tel. +385 (0) 22 435 599

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.">Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Više članaka ...

  1. Odluke načelnika