Općina Murter – Kornati

Početna  /  Aktualnosti  /  Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Murter-Kornati u 2023. godini

Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Murter-Kornati u 2023. godini

  09.08.2023

Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Murter-Kornati u 2023. godini

Odbor za dodjelu javnih priznanja objavljuje Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Murter-Kornati u 2023. godini.
Prijedlozi se mogu dostavljati do četvrtka, 31. kolovoza 2023. godine.
Na temelju odredbe članka 8. Odluke o javnim priznanjima Općine Murter-Kornati (“Službeni glasnik Općine Murter-Kornati” broj 2/18 i 1/19) Odbor za dodjelu javnih priznanja Općine Murter-Kornati objavljuje
Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Murter-Kornati u 2023. godini
I.
Objavljuju se uvjeti i rok za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Murter-Kornati u 2023. godini i to:
• Nagrada za životno djelo Općine Murter-Kornati

Nagrada za životno djelo Općine Murter-Kornati dodjeljuje se fizičkim osobama, za osobite uspjehe u razvoju društvenih odnosa i unapređenju gospodarstva, obrazovanja, znanosti, kulture, tjelesne kulture, zdravstva, socijalne skrbi i drugih djelatnosti, posebno značajnih za Općinu Murter-Kornati, kada se ocijeni da je odnosna osoba sve svoje objektivne mogućnosti utkala u odnosno djelo i u tome postigla svoj neponovljiv rezultat u odnosnoj oblasti.

• Plaketa Općine Murter-Kornati

Plaketa Općine Murter-Kornati dodjeljuje se fizičkim i pravnim osobama, za osobite uspjehe postignute u razvoju društvenih odnosa.

• Priznanje Općine Murter-Kornati
Priznanje Općine Murter-Kornati dodjeljuje se fizičkim i pravnim osobama za uspjehe postignute u razvitku društvenih odnosa i unapređenju djelatnosti značajnih za osobu, te vijećnicima i dužnosnicima za rad u predstavničkim i drugih tijelima Općine na isteku mandata.

• Priznanje počasnog građanina Općine Murter-Kornati

Počasnim građaninom Općine Murter-Kornati može se proglasiti građanin Republike Hrvatske ili druge države, koji je svojim djelovanjem znatno pridonio promicanju, značenju i ugledu Općine Murter-Kornati, ostvarivanju i razvijanju međusobnih odnosa Općine Murter-Kornati i drugih gradova, naroda i država, razvoju demokracije, mira u svijetu i općem napretku čovječanstva.
Počasnim građaninom Općine Murter-Kornati ne može se proglasiti osoba koja ima prebivalište na području Općine Murter-Kornati.

 

 

II.
Prijedloge za dodjelu javnih priznanja iz točke I. ovog poziva mogu podnijeti:
• trgovačka društva i ustanove,
• političke stranke,
• udruge građana i druge organizacije i građani.
III.
Prijedlog se podnosi u pisanom obliku i obvezno sadrži sljedeće podatke:
1. ime i prezime odnosno naziv podnositelja prijedloga,
2. osobno ime odnosno naziv pravne osobe na koju se prijedlog odnosi uz navođenje osnovnih podataka o osobi (kratak životopis),
3. naziv javnog priznanja za koje se podnosi prijedlog,
4. iscrpno obrazloženje prijedloga odnosno postignuća i doprinosa radi kojih se predlaže dodjela javnog priznanja,
5. prijedlog mora biti potpisan, a ukoliko je predlagatelj pravna osoba prijedlog mora biti potpisan od strane ovlaštene osobe predlagatelja i ovjeren pečatom.
IV.
Predlagatelj je u prijedlogu obvezan navesti tekst koji se upisuje kao tekst svečanog priznanja iz kojeg je vidljivo u čemu se očituje izuzetan značaj ili osobita vrijednost djela, ostvarenja ili cjelokupnog životnog djelovanja.
V.
Nepotpuni i nepravovremeni prijedlozi neće se uzeti u razmatranje.
VI.
Odluku o dodjeli javnih priznanja Općine Murter-Kornati donosi Općinsko vijeće Općine Murter-Kornati na temelju prijedloga Odbora za dodjelu javnih priznanja Općine Murter-Kornati.
VII.
Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja s obrazloženjem dostavljaju se osobnom predajom u pisarnici Općine Murter-Kornati, u zatvorenoj omotnici s naznakom “Za dodjelu javnih priznanja Općine Murter-Kornati”, ili na adresu elektroničke pošte info@murter.hr, do četvrtka, 31. kolovoza 2023. godine.
Odbor za dodjelu javnih priznanja
Predsjednik
Daniel Ježina, v.r.

KLASA: 061-01/23-01/1
URBROJ: 2182-18-01/1-23-1
Murter, 8. kolovoza 2023. god.

Copyright © 2024   •   Općina Murter – Kornati   •   Sva Prava Pridržana