Općina Murter – Kornati

Početna  /  Aktualnosti  /  Izvješće o javnoj raspravi – Uvala Golubovac, otok Žut

Izvješće o javnoj raspravi – Uvala Golubovac, otok Žut

  02.02.2024

Izvješće o javnoj raspravi – Uvala Golubovac, otok Žut

Temeljem članka 23. stavka 5. i 6. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“, broj: 83/23, dalje: Zakon) Povjerenstvo za granice pomorskog dobra u Šibensko-kninskoj županiji pripremilo je Izvješće o javnoj raspravi o Prijedlogu granice luke posebne namjene- privezišta u uvali Golubovac, na otoku Žutu, k.o. Kornati na području Općine Murter-Kornati na 3. sjednici održanoj dana 26. siječnja 2024. godine.

Sukladno članku 23. stavku 7. Zakona izvješće o javnoj raspravi objavljuje se na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama jedinice područne (regionalne) samouprave i jedinice lokalne samouprave za čije područje se predlaže granica pomorskog dobra i lučkog područja.

Prilog:

IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI- UVALA GOLUBOVAC, OTOK ŽUT

Copyright © 2024   •   Općina Murter – Kornati   •   Sva Prava Pridržana